27 Haziran 2022 | Pazartesi
Ana Sayfa > Mevzuat / Hukuk > Yargı Kararları

Daşıtay Altıncı (6.) Dairesi İçtihatlarıyla İmar Hukukunun anatomisi çıkarıldı

İmar planının ilan edilmesi. İlan edilmeyen imar planının durumu. İmar planı yapılması konusunda hazırlıklara başlanılması işlemi dava konusu edilemez. İmar planının hukuksal sonuç yaratabilmesi için kesinleşmesi gerekir. Doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilen yerlerin planları duruma göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanır. Halihazır haritaların hazırlık işlemi olması nedeniyle dava konusu edilemez. İmar planına askı

Devamını Oku