Ana Sayfa > Hakkımızda

Hakkımızda

Türkiye Genelindeki Emlak Meslek Odaları ve Dernekleri gibi Marmaris Em­lak Müşavirleri Derneğinin amacı emlak danışmanlığı ve aracılığı ile uğraşan meslektaşlarımızın çalışanlar ile çalıştıranları bir araya toplamak onların mesleki ve sosyal haklarını korumak, aralarındaki dayanışmayı arttırmak, mesleği en doğru şekilde temsil etmek geliştirmek toplum içindeki onur ve değerini arttırıcı yönde düzenleyici çalışmalar yapmak. 

Bu denli önemli bir iş yaptığını düşün­düğümüz meslek grubumuzun dağınık ve ba­şı boş ortamdan kurtularak tek çatı altında top­lanması uğraşısı içinde olduğumuz bu günlerde, Tüm Emlak Müşavirleri Federas­yonuna bağlı olarak Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği adı altında ülkemizin gerek dışa açılma gerekse mülklerin değeri bakımından en önemli merkezlerimiz­den olan mavi-yeşil Marmaris'te bir yasal birlik oluşturma çabası içindeyiz.

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği 2004 yılında kurulmuş olup bugüne kadar hizmetini sürdürmektedir. 2005 yılında Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Fe­derasyonu üyesi olmuştur. Çıkacak yasa için Ankara Tüm Emlak Müşavirleri Fe­derasyonu ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir. Federasyon Başkanımız Sayın Hacı Ali TAYLAN'IN çalışmalarında göstermiş olduğu özveriye tüm Tür­kiye'deki meslektaşlarım ve kendi adıma teşekkür ederim.

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneğimiz 171 üyesi bulunmaktadır. Bulun­muş olduğu bölgedeki meslektaşlarımızın çalışmalarını ciddi, güvenilir ve profes­yonel olarak yapmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmalarımızda bizden yardımlarını esirgemeyen ve bizimle dayanışma içinde bulunan tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına ve tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Birlik ve beraberliğimizin devamı dileğiyle.

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği
Yön. Kur. Başkanı
Yusuf Kenan AKKUŞ

Misyonumuz

Çalışmaları, iş dünyası perspektifinde yürüterek, kamu yararı elde edilmesini sağlamaktır. Evrensel iş etiği ilkelerinin, toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanması amacıyla, derneğimizin bir referans merkezi niteliği kazanmasıdır.

Vizyonumuz

Ülkemize yönelik İtibar algısının, en iyi seviyede oluşmasını sağlamaktır. Bu algı, “Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı ” ve benzer değerde araştırmalarda, ülkemizin ilk 20 içerisinde yer almasıyla somut karşılığını bulacaktır.