16 Ağustos 2022 | Salı
Ana Sayfa > Maremder (Page 4)

Daşıtay Altıncı (6.) Dairesi İçtihatlarıyla İmar Hukukunun anatomisi çıkarıldı

İmar planının ilan edilmesi. İlan edilmeyen imar planının durumu. İmar planı yapılması konusunda hazırlıklara başlanılması işlemi dava konusu edilemez. İmar planının hukuksal sonuç yaratabilmesi için kesinleşmesi gerekir. Doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilen yerlerin planları duruma göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanır. Halihazır haritaların hazırlık işlemi olması nedeniyle dava konusu edilemez. İmar planına askı

Devamını Oku

Emlak Korsanının Önüne Geçmek İçin Belgenizi Alın

MAREMDER Başkanı Akkuş: “Büyük Şehir Yasası, 2 B yasası, Yabancıların mülk edinme yasası çıkmış, bu yasalarla ilgili kamuoyu aydınlatılmamıştır. konularda bölgemizi yöneten kamu kurumları; çalışmalar yapmamakta bu konularla ilgili bilgi donanımından yoksun oldukları için, merkezi idarenin düzenlemelerine yardımcı olmamaktadırlar!.. Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği (MAREMDER) Başkanı Yusuf Kenan Akkuş; Marmaris ve Çevresinde

Devamını Oku

Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe giren “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölge ve Turizm Alanı/Merkezi” içerisinde yer alan, imar planları ile turizme ayrılmış kamu arazileri, üzerinde turistik tesis gerçekleştirmek amacıyla; Resmi Gazete ve tirajı yüksek üç

Devamını Oku

Kıyılara Yapılacak Yapılar

1- Kıyı ve Dolgu Alanlarının konu olduğu imar plan tekliflerinin altlığı olarak kullanılacak,    halihazır haritaların niteliği konusunda bir standart var mıdır? Kıyı Alanlarına konu İmar Plan Teklifleri hazırlanırken altlık olarak kullanılacak halihazır haritalara ilişkin iki noktaya dikkat etmek gerekmektedir: Birincisi; 06 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Kıyı Yapı

Devamını Oku

Emlak Danışmanlarının Görevleri Ve Uyması Gereken Zorunlu Mesleki İlke Ve Teammüller

A. EMLAK DANIŞMANINI GÖREVLERİ 1- Greek hak sahiplerinin talebi üzerine ve karşılıklı yapılan yazılı akde dayanılarak gayrimenkullerin kiralanması hususunda aracılık hizmetini yapmak ve bu amaçla pazarlama faaliyetinde bulunmak. 2- Gercek hak sahiplerinin talebi üzerine ve karşılıklı yapılan yazılı akde dayanarak gayrimenkullerin alım – satım işlerine aracılık etmek ve bu amaçla pazarlama faaliyetinde

Devamını Oku

Marmaris’te Son Zamanlarda Popüler Olan İnşaat Firmalarına Yaptıkları İnşaatlara ve Bunlara Ruhsat Veren Göz yuman Belediyelere Dikkat

1) Ülkemizde ve Bölgemizde Yapılan veya Yapılacak olan Yapıların Tüm özellikleri Tanımları 3194 sayılı İmar Kanununda) ( Bulunduğu yer Cinsi Bağımsız Bölümü ve mülkiyete ait Bütün özellikler 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanununda) (Kurallara uyulmaması halinde ise cezaları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde açıkça belirtilmektedir Hal böyle iken 2) Devletten

Devamını Oku

2b Arazilerdeki Haklarinin Yağmalanmasina, Gerçek Hak Sahipleri İzin Vermemelidir

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği’nin, Emlak Danışmanlarının sorunlarının çözülmesi, dayanışmalarının sağlanması gibi görevlerinin yanında, kamu yararının gerçekleştirilmesi amacı da bulunmaktadır. Yıllardır tartışılan, kamuoyunda 2 B yasası olarak bilinen; 6831 sayılı Orman Yasası'nın 2'nci maddesinin B bendinde konu edilen kısaca Orman Vasfını Kaybeden Arazi’lerle ilgili yasa kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 2 B

Devamını Oku

Emlak Danışmanlığı Mesleği Ve Kursunun Önemi 

Ekonominin lokomotifi inşaat sektörüdür. Bu sektörden milyonlarca kişi geçimlerini sağlamaktadır. İnşaat sektörünün üretmiş olduğu ürünlerinin pazarlamasını ülkemizde olduğu gibi Marmaris ilçemizde de Emlak Danışmanları üstlenmiştir. Bu yönü ile bakıldığında Müteahhitler, Emlak Danışmanları ve bankalar iç içe geçmiş, birbirini tamamlayan unsurlardır. Bölgemizin turizm sektörüne ve diğer ekonomik gelişimine en büyük darbe; kayıt

Devamını Oku

Sahte emlakçılar işsiz kalacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, sahte emlakçılığın önüne geçebilmek amacıyla Emlakçılar Odası ile işbirliğine gidiyor. Artık emlakçı ile satıcı arasında ‘iş takip sözleşmesi’ yapılacak. Emlakçıların sözleşmeye imza koyabilmesi için de ilgili meslek odaları veya ticaret odasına kayıtlı olması şartı aranacak. Oda ve ilgili derneklerden yetki belgesi olmayanlar tapu dairelerinde resmi işlem yürütemeyecek.

Devamını Oku

Ayakçıya Mektup

Ben Emlak Müşaviriyim! Hani benimle aynı onurlu işi yaptığını savunduğun meslek mensubu  Oysa ben bu mesleği tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yasal yükümlülüklere uyarak,mesleğin  tüm sorumluluklarının bilinci içerisinde, tarafların hak ve çıkarları terazisini gözeterek ailemin ve kendimin şeref ve onuruyla çalışıyorum. Oysa sen 'ayakçı' Kimi zaman bir site yöneticisi, kimi zaman bir apartman görevlisi,

Devamını Oku