27 Haziran 2022 | Pazartesi
Ana Sayfa > Genel Kurul Toplantıları > 7. Olağan Genel Kurulumuzu tamamladık.

7. Olağan Genel Kurulumuzu tamamladık.

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneğinin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 25.05.2019 tarihinde saat 13.00‘da Kemeraltı Mah. Org. M. Muğlalı Cad. No:20. Daire 1. MARMARİS adresinde toplanıldı.

  • Genel Kurul Toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemede:
  • Genel Kurul Toplantısına ait davet ilanlarının toplantı yer, saat, tarih ve gündemi gösterilerek yapıldığı, gündemi içeren davet ilanlarının 15 gün önce Marmaris yerel Gazetesinde ilan edildiği ekte görüldü,
  • Genel Kurul toplantı listesinde (Hazirun) 117 üyenin kayıtlı bulunduğu, toplantıda ise 60 üyenin hazır bulunduğu,
  • Toplantıya gelenlerce genel kurul toplantı listesine atılan imzalara göre toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığından toplantı Dernek Başkanı Yusuf Kenan AKKUŞ tarafından açıldı.

 

GÜNDEM MADDELERİ 

Madde 1: Açılış ve yoklama yapıldı.

Madde 2: Divan heyetinin seçilmesine geçildi. Genel Kurula verilen yazılı bir önerge üzerine yapılan açık oylama neticesinde Divan Başkanlığına Ahmet Melih Artun başkan yardımcılığına Mustafa Devrim İlyün – yazmanlığa Zekeriya Can oybirliği ile seçildiler.

Madde 3: Divan heyeti yerini aldıktan sonra Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Madde 4: Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporları ayrı ayrı okundu, müzakereye sunuldu, raporlarla ilgili söz alan olmadı. Raporlar ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu da oybirliği ile ibra edildi.

Madde  5: Derneğin gelir – gider hesapları okundu. Müzakereye sunuldu. Hesaplar hakkında söz alan olmadı. Hesaplar oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edilerek ibra edildi.

Madde  6:  Yeni dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçesi okundu. Müzakereye sunuldu. Çalışma Programı ve Tahmini Bütçe hakkında söz alan olmadı ve yapılan oylamada Çalışma Programı ve Tahmini Bütçe oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7: Derneğin, yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş olan federasyonlara ve konfederasyonlara üye olması hususu müzakere edilerek, Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu’na üyeliğinin aynı şekil ve şartlarla devam etmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8: Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Adına İktisadi işletme kurulmasına Derneğe ihtiyaçları doğrultusunda taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte personel istihdam edilmesi konuları müzakere edilerek derneğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması veya mevcutların satılması ve ihtiyaçlar ölçüsünde derneğe Avukat tutulması personel istihdam edilmesi maaşlarının SGK primlerinin ödenmesi Dernek merkezinin yerinin değiştirilmesi Lokal açılması yer kiralanması kontratlarının yapılması tüm bu işlemlerin yapılması giderlerinin dernek kasasından karşılanması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar alındı.

Madde 9:  Dernek Üyeliğinden İstifa eden Çıkartılan ve halen Üyelikleri devam eden üyelerin geçmiş yıllara ait ve 18.05.2019 tarihine kadar olan üyelik giriş ücreti ve aidat borçlarının silinmesi konusunun Genel Kurul, da müzakere edilerek 18.05.2019 tarihinden önce derneğe üyelik giriş ücreti ve aidat borçlarının silinmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10: Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerinin ve derneğin bağlı olduğu Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonunda temsil edecek asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Seçimlerin gizli oy ve açık tasnifi sonucunda aşağıda adı, soyadı ve aldığı oy sayısı yazılı olanlar dernek organlarına seçildiler.

YÖNETİM KURULU

Sıra No Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı Oy Sıra No Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı Oy
1 Yusuf Kenan AKKUŞ 1 Mustafa Levent ERDEM
2 Mustafa Devrim İLYÜN 2 Tekin GÜLDÜZ
3 Halil ŞAHİN 3 Betül SANCAR
4 Aysun DİNLER 4 Okan Celil İNCE
5 Çetin AKSU 5 Nurettin AKYOL  

DENETLEME KURULU

Sıra No Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı Oy Sıra No Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı Oy
1 Nuri DEMİRCANLI 1 Sami ACAR
2 Zekeriya CAN 2 Çetin BULUT
3 Orhan KORKMAZ 3 Meryem ALTUNTAŞ  

DİSİPLİN KURULU

Sıra No Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı Oy Sıra No Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı Oy
1 Hasan YILDIRIM 1 Ahmet TEKİN
2 Bilal GÖRECİ 2 Münevver KORKMAZ
3 Hasan ÇARDAK 3 Birol ARLI  

FEDERASYON TEMSİLCİLERİ

Sıra No Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı Oy Sıra No Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı Oy
1 Yusuf Kenan AKKUŞ 1 Aysun DİNLER
2 Mustafa Devrim İLYÜN 2 Bilal GÖRECİ
3 B. Serhat HATUNOGLU 3 Halil ŞAHİN  

Madde 11: Dilek ve temenniler bölümünde Yusuf Kenan AKKUŞ söz alarak Genel kurul Toplantısına katılan Üyelere. Misafirlere. Genel Kurulun yapılmasında emeği gecen herkese teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

Madde 12: Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından ve alınan kararlara muhalefet şerhi koyan bulunmadığından Divan Başkanı Ahmet Melih ARTUN tarafından toplantıya aynı gün ve saat 17.00’da son verildi. 25.05.2019

Ahmet Melih ARTUN                  Mustafa Devrim İlyün             Zekeriya CAN
    Divan Başkanı                            Divan Başk. Yard.                      Yazman   

 

Bu içeriği paylaşın