16 Ağustos 2022 | Salı
Ana Sayfa > Genel Kurul Toplantıları > 6. Olağan Genel Kurul

6. Olağan Genel Kurul

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneğinin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 29.05.2016 tarihinde saat 13.00‘da Tepe Mah. 48 sok. No: 1. Kat 2. Daire 33 MARMARİS adresinde toplanıldı.

  • Genel Kurul Toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemede:
  • Genel Kurul Toplantısına ait davet ilanlarının toplantı yer, saat, tarih ve gündemi gösterilerek yapıldığı, gündemi içeren davet ilanlarının 15 gün önce Marmaris yerel Gazetesinde ilan edildiği ekte görüldü,
  • Genel Kurul toplantı listesinde (Hazirun) 165 üyenin kayıtlı bulunduğu, toplantıda ise 75 üyenin hazır bulunduğu,
  • Toplantıya gelenlerce genel kurul toplantı listesine atılan imzalara göre toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığından toplantı Dernek Başkanı Yusuf Kenan AKKUŞ tarafından açıldı.

 

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1: Açılış ve yoklama yapıldı.

Madde 2: Divan heyetinin seçilmesine geçildi. Genel Kurula verilen yazılı bir önerge üzerine yapılan açık oylama neticesinde Divan Başkanlığına Fahri ÖZYORAN, başkan yardımcılığına Yavuz KURTULAN yazmanlıklara Zekeriya CAN ile Münevver KORKMAZ oybirliği ile seçildiler.

Madde 3: Divan heyeti yerini aldıktan sonra Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Madde 4: Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporları ayrı ayrı okundu, müzakereye sunuldu, raporlarla ilgili söz alan olmadı. Raporlar ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu da oybirliği ile ibra edildi.

Madde  5: Derneğin gelir – gider hesapları okundu. Müzakereye sunuldu. Hesaplar hakkında söz alan olmadı. Hesaplar oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edilerek ibra edildi.

Madde  6:  Yeni dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçesi okundu. Müzakereye sunuldu. Çalışma Programı ve Tahmini Bütçe hakkında söz alan olmadı ve yapılan oylamada Çalışma Programı ve Tahmini Bütçe oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7: Derneğin, yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş olan federasyonlara ve konfederasyonlara üye olması hususu müzakere edilerek, Merkezi Anakarada bulunan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu’na üyeliğinin aynı şekil ve şartlarla devam etmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8: Derneğe ihtiyaçları doğrultusunda taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte personel istihdam edilmesi konuları müzakere edilerek derneğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması veya mevcutların satılması ve ihtiyaçlar ölçüsünde derneğe Avukat tutması personel istihdam edilmesi maaşlarının SSK primlerinin ödenmesi Dernek merkezinin yerinin değiştirilmesi lokal açılması yer kiralanması kontratlarının yapılması tüm bu işlemlerin yapılması giderlerinin dernek kasasından karşılanması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar alındı.

Madde 9:  Dernek Üyeliğinden İstifa eden Çıkartılan ve halen Üyelikleri devam eden üyelerin geçmiş yıllara ait ve 21.05.2016 tarihine kadar olan üyelik giriş ücreti ve aidat borçlarının silinmesi konusunun Genel Kurul,da müzakere edilerek 21.05.2016 tarihinden önce derneğe üyelik giriş ücreti ve aidat borçlarının silinmesine oy birliği ile karar verildi

Madde 10: Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerinin ve derneğin bağlı olduğu Merkezi Anakarada bulunan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonunda temsil edecek asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Seçimlerin gizli oy ve açık tasnifi sonucunda aşağıda adı, soyadı ve aldığı oy sayısı yazılı olanlar dernek organlarına seçildiler.

YÖNETİM KURULU

Sıra No Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı Oy Sıra No Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı Oy
1 Yusuf Kenan AKKUŞ   1 Nurettin AKYOL   
2 Yavuz KURTULAN   2 Ali Hakan GENÇ  
3 Ahmet GÖR    3 Mehmet KARAMAN     
4 Aysun DİNLER   4 Nuri DEMİRCANLI  
5 Halil ŞAHİN   5 Neslihan KÖKSAL  

DENETLEME KURULU

Sıra No Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı Oy Sıra No Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı Oy
1 Fahri ÖZYORAN   1 Cezmi GÖCECİ  
2 Erdoğan AKKUŞ   2 Deniz BAŞ  
3 Orhan KORKMAZ   3 Sedat BAYRAKTAR  

DİSİPLİN KURULU

Sıra No Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı Oy Sıra No Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı Oy
1 Mahmut. Yaşar TAŞDEMİROĞLU   1 Bilal AKBAY  
2 Hasan YILDIRIM   2 Tolga ANIK  
3 Zekeriya CAN   3 Çetin BULUT  

FEDERASYON TEMSİLCİLERİ

Sıra No Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı Oy Sıra No Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı Oy
1 Yusuf Kenan AKKUŞ   1 Ahmet GÖR  
2 Fahri ÖZYORAN   2 Aysun DİNLER  
3 Yavuz KURTULAN    3 Halil ŞAHİN  

Madde 11: Dilek ve temenniler bölümünde (Yusuf Kenan AKKUŞ) söz alarak Genel kurul Toplantısına katılan Üyelere. Misafirlere. Genel Kurulun yapılmasında emeği gecen herkese teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

Madde 12: Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından ve alınan kararlara muhalefet şerhi koyan bulunmadığından Divan Başkanı Fahri ÖZYORAN tarafından toplantıya aynı gün ve saat 17.40’Da son verildi. 29.05.2016

 

   Fahri ÖZYORAN          Yavuz KURTULAN          Zekeriya CAN         Münevver EVİRGEN 

    Divan Başkanı              Divan Baş .Yard.                  Yazman                        Yazman

Bu içeriği paylaşın