6 Mart 2021 | Cumartesi
Ana Sayfa > Haberler > 2b Arazilerdeki Haklarinin Yağmalanmasina, Gerçek Hak Sahipleri İzin Vermemelidir

2b Arazilerdeki Haklarinin Yağmalanmasina, Gerçek Hak Sahipleri İzin Vermemelidir

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği’nin, Emlak Danışmanlarının sorunlarının çözülmesi, dayanışmalarının sağlanması gibi görevlerinin yanında, kamu yararının gerçekleştirilmesi amacı da bulunmaktadır.

Yıllardır tartışılan, kamuoyunda 2 B yasası olarak bilinen; 6831 sayılı Orman Yasası’nın 2’nci maddesinin B bendinde konu edilen kısaca Orman Vasfını Kaybeden Arazi’lerle ilgili yasa kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 2 B yasasının uygulanması ile ilgili, 2 B arazilerinin tespitleri yapılmış, kadastro işlemleri tamamlanmıştır. Yasa ile  yapılan bu kadastro çalışmalarının amacı 2B arazilerde zilyet belirlemek ve çıkarılacak olan Yasa ile bu arazileri zilyetlerine satmaktır. 2 B Arazilerinin satışının yapılması ile ilgili kanun tasarısı, T.B.M.M. ilgili komisyonunda görüşülerek kabul edilmiş, kanunlaşması için T.B.M.M. sevk edilmiştir.

2 B arazilerinin bedelli veya bedelsiz satışının yapılmasında hak sahiplerinin öncelik hakkı bulunmaktadır. 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, hak sahibi olunur ve öncelik hakkı kullanılabilir.

5831 Sayılı Yasa kapsamında zemini Hazine mülkiyetine geçirmek ve üzerindeki zilyeti tespit ederek tapunun beyanlar hanesine geçirmek için yapılan kadastro çalışmaları büyük yolsuzluk ve istismara yol açmıştır.

Tapu Kadastro Müdürlüğü açtığı  ihalelerle 2B arazilerin Ölçüm Kadastrolarını, özel kadastro firmalarına ihale  etmiştir. Özel kadastro firmalarının ihale ile belirlenmiş olan görevi, kendilerine teslim edilen sahaları ölçmek ve yaptığı harita ve çizimleri ilgili  İdareye teslim etmektir. İhale ile sınırlanmış görevleri bu olmasına rağmen, bu firmaların istihdam ettikleri elemanlar ölçüm esnasında arazinin zilyedi olmamasına rağmen, vatandaşın ana baba adını alarak ismini tespit ettiği, bunu ilgili alana kaydettiği, böylece zilyet tespiti yaptığı, bununla ilgili vatandaşlardan paralar aldığı konusunda gerçek hak sahiplerinden çok fazla şikâyet gelmekte ve bu yönde duyumlar alınmaktadır.

2 B arazilerinin mağdurlarının   hakları  çok yönlü ve değişkendir.   Birinci grup da olanlar; orman alanı sayılması nedeniyle tapuları iptal edilmiş olanlar ve arazisi  orman dışına çıkartılırken, herhangi bir nedenle bu hakları ihya edilmeden, arazileri orman dışına çıkartılarak, hazine adına kayıt edilenlerdir. İkinci gurupta olanlar ise, hazine adına orman alanından çıkartılan yerlere zilyet olup, ecrimisil olarak tabir edilen haksız kullanma bedeli ödeyenlerdir.

2 B Arazilerinin satışının yapılması ile ilgili kanun tasarısında; Orman alanı sayılması nedeniyle tapuları iptal edilmiş 2 B hak sahiplerinin, Tapularının bedelsiz olarak iade edileceği, hak sahiplerince açılan tapu iptal davalarının açılmamış sayılarak, tapularının hak sahiplerine yine bedelsiz olarak verileceği düzenlenmiştir.

Yine tasarıya göre; hazine adına orman alanından çıkartılan yerlere zilyet olup, kadastro beyanlar hanesinde hak sahibi olanların;  Kanunun yürürlüğe girdikten sonra en geç bir ay içinde,  2/B araziyi satın almak için İdareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinden daha sonra satış bedellerinden mahsup edilmek üzere ;

  1. a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde iki bin lira
  2. b) Dışında olan yerler için bin lira başvuru bedeli alınacak.

Satış işlemleri altı ay içinde sonuçlandırılacaktır. Satış bedeli peşin yada vadeli olarak ödenebilecek ; vadeli seçenekte yüzde onu peşin geri kalanı ise en fazla dört yıl içinde sekiz eşit taksitte ödenecek, vadeli ödenen kısım için kanuni faiz alınacaktır.

2/B Arazilerde hak sahiplerinin öncelik haklarını yitirmemeleri için, kadastro tutanağının beyanlar hanesine hak sahibi olduklarının yazılmış olması çok önemlidir. Aksi halde gerçek hak sahibi, bu hakkını yitirecek hak sahibi olmayan gayrimenkul rantiyecileri devreye girecektir.

2/B Arazilerde hak sahipleri çok dikkatli olmak zorundadırlar.                   2 B Arazilerinin satışının yapılması ile ilgili yasa tasarısının kanunlaşması ile; kadastro tutanağının beyanlar hanesine hak sahibi yazılmış olanlar, bedelli ve bedelsiz satış işleminden yararlanacaklardır.

2/B Arazilerinde Gerçek hak Sahipleri’nin, 2 B Arazilerinin satışının yapılması ile ilgili kanunun çıkmasından önce bu haklarını mutlaka tescil ettirmeleri gerekir. Bedelli veya bedelsiz öncelikli satın alma hakkını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan gerçek hak sahiplerinin uyarılmasını,  Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği’nin gerçek hak sahiplerinin bu haklarını kaybetmemeleri için, yapılması gereken bürokratik işlemlerde yardımcı olabileceği ile ilgili gerçek hak sahiplerini bilgilendirmeyi görev biliyoruz.

Saygılarımızla….

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Kenan AKKUŞ

Bu içeriği paylaşın